دیدگاه کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بیمه در خصوص بیمه های مسئولیت

دیدگاه کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بیمه در خصوص بیمه های مسئولیت

همه ما مشاغلی داریم که این مشاغل برای ما مسئولیت ایجاد کرده اند. مسئولیت در موضوع مقاله ما جلوگیری از ورود خسارت به دیگران و یا اموالشان است. برای مثال یک باشگاه بدنسازی باید مسئول افرادی که در آنجا کار می کنند و یا به وزرش کردن مشغول هستند، باشد. در واقع صاحب باشگاه در قبال هر حادثه ای که در باشگاهش رخ دهد مسئول است. اگر مسئله پرونده حوادث خودروها را در نظر نگیریم، بیشترین پرونده هایی که کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بیمه به آن می پردازد، همین مسئله بیمه مسئولیت است.
بیمه مسئولیت گسترده ترین تنوع و دسته بندی را در میان بیمه ها دارد. به طوری که می توان حداقل از 30 نوع بیمه سخن گفت. بیمه هایی که هر کدام مرتبط با حرفه ای خاص هستند. این حرفه ها مشاغلی هستند که از نظر کارشناس دادگستری بیمه بیش از سایر مشاغل در معرض خطرند.
یکی از مهم ترین این بیمه ها که احتمالا خبرهای ناگوار آن را شنیده اید، بیمه های مسئولیت ساختمانی هستند. این بحث را با ذکر یک مثال توضیح می دهیم. فرض کنید یکی از مصالح شما به داخل خیابان پرت شود و به جان یا مال کسی خساررت وارد کند، شما در برابر آن شخص مسئول هستید و باید خسارت وارده بر او را جبران نمایید. دقت کنید این نوعی از بیمه مسئولیت است که شما را در برابر خسارت ناشی از حوادث ساختمانی در برابر شخص ثالث مورد پوشش قرار می دهد. برای مثال اگر کارگر شما در ساختمان دچار سانحه شود این نوع بیمه مسئولیتی در قبال پرداخت خسارت قبول نمی کند.
بیمه هایی که به مشاغل حرفه ای تعلق دارند مثال مذکور را نیز پوشش می دهند. مثلا بیمه مسئولیت پیمانکاران ساختمانی خیال شما را از بابت پرداخت خسارت ناشی از حوادث برای کارکنان نیز راحت می کند. البته ممکن است این بیمه ها اسامی مختلفی داشته باشند که به شرکت های بیمه مربوط است.
در این مقاله قصد نداریم تنوعات بیمه مسئولیت را به صورت جامع مورد بررسی قرار دهیم، بلکه تنها اشاراتی به برخی موارد و کاربرد های آن و نقش کارشناس رسمی امور بیمه خواهیم داشت.
برای روشن تر شدن بحث یک مثال کاربردی دیگر می آوریم. فرض کنید شما تلوزیونی خریداری کرده اید که به دلیل نقص فنی  منفجر می شود و خسارتی به شما وارد می کند. تولید کننده در قبال کالایی که تولید کرده است مسئول است. معمولا شکایت زیادی در این خصوص می شود. در صورتی که تولید کنندگان تحت پوشش بیمه باشند، کارشناس بیمه در خصوص میزان خسارت وارده به خریداران و سایر جزئیات آن بررسی هایی انجام می دهند.
توصیه می شود برای جلوگیری از پرداخت هزینه های اضافی افراد با انواع بیمه ها آشنا باشند. چرا که برخی از این بیمه ها جامع تر از بقیه هستند و می توانند موراد بیشتری را در برگیرند. برای مثال بیمه حرفه ای پیمانکارات ساختمانی از شمولیت بیشتری  نسبت به بیمه ساختمانی برخوردار است و شما را در قبال حوادث کارکنان نیز پوشش می دهد. و نکته پایانی آنکه حتما به شرایط و نیاز های خود دقت کنید و بعد اقدام به اخذ بیمه کنید. مثلا اگر ساختمان شما در جایی بنا شده است که منافع شخص ثالثی به خطر نمی افتد نیازی به بیمه نوع اول ندارید.